ההגות הציונית לדורותיה: סוציאליזם, מלחמת העולם הראשונה והציונות

ההגות הציונית לדורותיה: סוציאליזם, מלחמת העולם הראשונה והציונות

פרקים בהגות הציונית לדורותיה – סיכומים

סוציאליזם ומלחמת העולם הראשונה

בתקופה שלפני מלחמת העולם הראשונה מתקיימות גם מפלגות סוציאליסטיות בחיים הפוליטיים, יש ארגוני פועלים חזקים, יש חקיקה סוציאלית, בשום מקום המפלגות הסוציאליסטיות הן לא בשלטון, אבל אי אפשר להתעלם מהן מקימים את האינטרנציונאל.- ארגון הגג של תנועות הפועלים שמקיים כמעט כל שנה קונגרסים בינלאומיים שבהם פועלים מביעים את הסולידאריות הבינלאומית. פועלים נשבעים לכך שלא יעלה על הדעה, שגם אם יספחו את המדינות, לא יעלה על הדעת שפועל גרמני ירים ידו על פועל צרפתי. הסולידאריות הבינלאומית מעמדית חזקה יותר מכל סולידאריות מדינית.

ב 1914 גם כאשר מוטרדים ממתיחות של מלחמה, מוצאים ביטוי האומר- מה שלא יהיו הדברים האחרים, עצם העובדה שיש תנועה חזקה, מבטיחה שגם אם העולם יהיה על סף מלחמה, המנהיגים יבינו שהפועלים לא ילחמו אחד עם השני. כאשר פורצת המלחמה מתברר שמפלגות הפועלים הגדולות מתיישרות לפי הקו הפטריוטי, לאומי, לוחמני, ומהסולידאריות שציפו לה שתמנע מלחמה, לא קורה שום דבר. מבחן ההיסטוריה הוא לא שולי, האינטרנציונאליזם הסוציאליסטי לא הוכיח את עצמו, כי בזמן משבר ההזדהות הלאומית חזקה על הסוציאליסטית.

סוציאליזם וציונות

יש מספר רב של יהודים ברוסיה, וגם בגרמניה שמצטרפים לתנועה הסוציאליסטית. בעקבות הרצל והקונגרס הציוני יש לגבי צעירים אינטלקטואליים רבים באירופה, צורך להתמודד עם הפתרון שמציע הסוציאליזם לבעיה היהודית. כאשר התנועה הסוציאליסטית מתמודדת עם אנטישמיות, בעיית היהודים, בעיות כלכליות ופוליטיות, התשובה הסוציאליסטית הפשוטה היא שאנחנו חיים בחברה מפולגת שבה יש ניגודי אינטרסים והשקפות. כאשר יבוא ניצחון הפרולטריון הניגוד בין לא יהודים ליהודים ייעלמו, והפתרון שיאפשר אינטגרציה של יהודים על בסיס שוויון יבוא דרך המהפכה הסוציאליסטית. יש בעיה, אך הפתרון הוא סוציאליסטי. כאשר בתנועה הסוציאליסטית הרוסית, בפוגרומים ברוסיה, התברר שמי שהשתתף זה לא האריסטוקרטיה והבורגנות. אלו האספסוף, ובמילה אחרת זה פרולטריון. יש שני הוגים שפועלים בסוף, המאה ה-19 ותחילת ה 20 סירקין ובורוכוב בהתאמה. שניהם מנסים לשלב בין סוציאליזם וציונות, ולטעון שהציונות איננה מנוגדת לעקרונות האוניברסאליים של הסוציאליזם אלא שהיא מבקשת למצוא פתרון לבעיה בארץ ישראל, כי באירופה הדברים קשים יותר.

עוד דברים מעניינים:

שינוי גודל גופנים
ניגודיות