ההגות הציונית לדורותיה: משה לילנבלוים

ההגות הציונית לדורותיה: משה לילנבלוים

פרקים בהגות הציונית לדורותיה – סיכומים

לילנבלוים 22.10.1843-12.2.1910    

לילנבלוים– עד אז עסק בעיקר בצורך של היהודים לרכוש השכלה, לעשות כמה תיקונים בדת, ליצור דת שמדברת אל האדם המודרני ולא רק האדם הדתי. הוא מציע שתשומת הלב תעבור למקום אחר "ידומו כל שאלות פרטיות בין שהם דתיות ובין שהם אקונומיות מבין השאלה הכללית להיות ישראל… התאחדו התנגשו ובואו יחד לכנס נפוצותינו ממזרח אירופה ונעלה לארצנו בשמחה. מי לה' יאמר לציון" הוא כמו אחרים מתמודדים עם שאלת משמעותה של זהות יהודית כזאת שמתחילה להיות פוליטית  עמ 82 "ידעונו יבינו כל בני עמינו כחסידים כמתנגדים כאפיקורסים כי אך לשווא.. " יש תפיסה של לאומיות פלורליסטית שאומרת כי ניצור משהו אחיד משום שהחיים המדיניים יצרו את המסגרת שבה יוכלו לחיות כל המגזרים השונים. לילנבלוים גם נותן תשובה לטענות של חלק מההוגים היהודים והלא יהודיים. הם אומרים שלאומיות זה דבר שעבר עליו הקלח. מצד אחד יש פריצת גבולות כלכליים, אבל הלאומים לא נעלמים, לא הולכים נגד מהלך ההיסטוריה, כולם מקיימים את זהותם. הוא גם מנסה להתמודד בצורה פשטנית אבל מעניינת מדוע דווקא בעידן המודרני לא זו בלבד שנימות אנטי יהודיות לא נעלמות, אלא שמוצאים הרחבה של שנאת ישראל. בניגוד לדעה שמפעם לפעם הושמעה, לדעתו, הסיבות לאנטישמיות אין סיבה אחת לה, זו לא סיבה דתית או כלכלית או חברתית או פוליטית, אלא כל הדברים גם יחד. ולכן כל הנימוקים של אנשי ההשכלה שאומרים אם יהודים יתלבשו כמו אחרים כמו בשפת הארץ, אז שנאת ישראל תקטן. והוא חושב שזה לא נכון. משום שכל אחד רואה ביהודים משהו אחר ואז הוא אומר את הדבר שאחרים יחזרו עליו, פינסקר והרצל. "בקרב אומות העולם הקוסמופוליטים רואים בנו נציונאליסטים, הנציונאליסטית רואים בנו קוסמופוליטים. החרדים שבאומות העולם אומרים שאנו חופשיים מכל אמונה והחופשיים אומרים שאנו הדוקים ומשמרי שווא, הליברלים אומרים שאנו קונסרבטיבים והקונסרבטיבים אומרים שאנו ליברליים…"  היו יהודים חילוניים, ושמרנים, וקפיטליסטים וסוציאליסטיים, ובשנאת ישראל מתמקדים על הצד השלילי. ולכן אין תשובה ,והחיפוש צריך להיות בארץ ישראל.

עוד דברים מעניינים:

שינוי גודל גופנים
ניגודיות