היסטוריה פוליטית של זמננו: מודרניות, לאומיות ודמוקרטיזציה

היסטוריה פוליטית של זמננו: מודרניות, לאומיות ודמוקרטיזציה

היסטוריה פוליטית – סיכומים

סיכומים אקדמיים

מודרניות: שני אלמנטים.

אחד, אלמנט מטריאלי. למשל במהפכה התעשייתית, במהפכת התקשורת. הדבר הכי חשוב- ארגון מודרני, יעיל וריכוזי יותר, שמסוגל להוציא לפועל מטרות ענקיות. מלחמת העולם הראשונה הבהירה כמה מדינות הלאום מסוגלות לגייס את האוכלוסייה לטובת מטרה מסויימת. אחת מהסיבות שהאימפריות לא עוברות המבחן הזה, הוא שהן לא הצליחו לגייס כוח אדם, משאבים, כלכלה, לטובת מטרה מסויימת – ניצחון במלחמה במקרה זה (גרמניה יוצאת דופן).

אלמנט ערכי. ערכים של מודרניות, אותם ערכים מאז המהפכה הצרפתית, של הנאורות ותקופת ההשכלה. הפנייה הרחק מהדת, ההתחזקות של מעמדות כמו מעמדות הביניים וההשפעה שלהם.

מדינה יכולה לאמץ מודרניות מטריאלית מבלי לאמץ מודרניות ערכית. יפן היא דוגמא קלאסית לכך: אימצה מודרניות במובן התעשייתי, הארגוני. אך היא נשארה אוטוריטארית, מסורתית בהמון מובנים, וכזו המתבססת על רביזיה של הדת. אך במובנים של הארגון הפוליטי, התעשייתי – מודרנית. לעומת זאת, רוסיה הצאריסטית נכשלה לחלוטין בתהליך המודרניזציה המטריאלי. מאוחר יותר המפלגה הקומוניסטית היא שהצליחה בתהליך המודרניזציה הן המטריאלי והן הערכי ברוסיה. בשיעור הראשון השוונו בין שתי המדינות.

 

התחזקות הלאומיות

התחזקות הלאומיות וההתגבשות של מדינת הלאום. התעצמות מדינת הלאום – במאה ה-20. המאה ה-20 מצטייירת כמאה בה מדינת הלאום מגיעה לשיא שלה. כל מדינה מגבשת את אותם אלמנטים של ריכוז הכוח בצורה מסויימת בידי העם, במדינות הדמוקרטיות נכנסים אנשים רבים לפוליטיקה. במדינות אחרות מדברים כמס שפתיים על כוחו וריבונותו של הלאום, אך לא מעבירים את הסמכות ללאום ולעם. הלאום כמקור ללגיטימציה הופך להיות קריטי, לא משנה מהו סוג המשטר – אם זה משטר דיקטטורי שבפירוש הלאום לא שולט בו, עדיין מדברים במושגים של לאום (דוגמא – נאציונל סוציאליסטים). השפה הפוליטית וההתנהגות היא כלפי ההמונים, ההמון הופך להיות מקור מאוד חזק ללגיטימציה פוליטית.

דמוקרטיזציה

נכנס בעניין של הלאום. פתיחה של הפוליטיקה להמונים, בגלל זה הלאום הופך להיות חשוב. היא אינה עוברת בירושה יותר, ואינה מתנהלת רק בידי האליטות. כל מי שרוצה לעסוק בפוליטיקה יכול לעשות זאת, כתלות במחיר שצריך לשלם כמובן, ללא תלות כה משמעותית ברקע שלו. בגלל זה הפוליטיקה במאה ה-20 היא אחת מהסצנות התוססות ביותר. אנשים רבים הופכים להיות בעלי שליטה בחייהם שלהם.

מועדון 27 – מיתוס או מציאות?

מה משותף לג'ימי הנדריקס, ג'ניס ג'ופלין, ג'ים מוריסון, קורט קוביין, איימי וויינהאוס? והאם בשביל תהילת עולם צריך למות צעיר? מיתוס מועדון 27

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: