שיטות הפיתוי של אשת פוטיפר

מה עשתה אשת פוטיפר על מנת לפתות את יוסף? ומה עזר לו לעמוד בפיתוי? סיפורי חז"ל על טכניקות החיזור של אשת השר המצרית

תובנות ושאלות מספר איוב

מהי המשמעות של ספר איוב ואילו תובנות ניתן לחלץ ממנו? סקירה של השאלות הגדולות שמעלה ספר איוב והתשובות שהוא מציע להן.