מדוע בכה יעקב כשנשק לרחל?

וישק יעקב לרחל וישא את־קלו ויבך: מדוע בוכה יעקב כאשר הוא נושק לרחל? איך זה קשור לכל אירועי הנשיקה והבכי האחרים שלו והאם הבאר היא בעצם לב?

ממה מתה שרה ואיפה היה אברהם?

מה גרם למותה של שרה וכיצד זה קשור לחדשות על עקדת יצחק שהתרחשה רגע קודם לכן. ואיפה היה אברהם באותו רגע אם לא לצידה?