תובנות ושאלות מספר איוב

מהי המשמעות של ספר איוב ואילו תובנות ניתן לחלץ ממנו? סקירה של השאלות הגדולות שמעלה ספר איוב והתשובות שהוא מציע להן.