פעולות תלויות משימה ופעולות תלויות הקשר: המשמעות בעבור מחקר בחירה אישית (תרגום מאמר)

תורגם ע"י ליאה גידברג ([email protected] ) Task Performance and Contextual Performance: The Meaning for Personnel Selection Research מאמר זה מבחין בין פעולות תלויות הקשר (Contextual = קונטקסטואליות) לבין פעולות תלויות משימה (Task) משימות וסיווג לקטגוריות של ביצוע פעולות תלויות הקשר המכילות אלמנטים של "התנהגות אזרחית" ו"פרו סוציאלית ארגונית". מוצגת עדות על כך שמנהלים לכפיפים משקללים […]