דרמות על ספת הטיפול – התנגדות והעברה

איך הבין פרויד שקשיים בטיפול הם המפתח להתקדמות שלו