בריאת האדם בבראשית פרק א' במקרא, במדרש ובקבלה

בראשית, א, סיפור הבריאה, אדם, הספירות, מקרא, מדרש, קבלה, חז"ל, אנדרוגינוס, מיתולוגיה יוונית